14.04.2022

Onderbreking van besmettingswegen is doorslaggevend

Waarom een nieuwe zienswijze bij het gebruik van steriele eindfilters in ziekenhuizen dringend noodzakelijk is.

Het risico van nosocomiale infecties door resistente organismen neemt verder toe. Een veel voorkomend reservoir voor deze ziektekiemen zijn de waterinstallaties in het ziekenhuis. Hierop wordt gewezen in een uitgebreide literatuurstudie (Gorden et al., CID 2017:64) waarbij meer dan 3000 publicaties, waarvan 32 artikelen diepgaand, werden geëvalueerd. Veel uitbraken en infecties zijn terug te voeren op carbapenem-resistente organismen (CRO's) die zich via waterkranen, douchekoppen en sifons verspreiden.

Zoals genetische analyses aantonen, dragen patiënten en personeel die in contact komen met waterhoudende installaties, aanzienlijk bij aan de verspreiding van CRO's. Wanneer resistente ziektekiemen zich aan waterkranen en douchekoppen hechten, vormen ze een biofilm en koloniseren van daaruit sifons en afvoeren. Behalve Pseudomonas aeruginosa (41% van de gevallen) worden ook Klebsiella, Acetinobacter en enterobacteriën in aanzienlijke hoeveelheden onder de resistente stammen in sifons aangetroffen. Bij de verspreiding van resistente stammen speelt de genenoverdracht (plasmide-transfer) van de micro-organismen een doorslaggevende rol.

Onderbreking van besmettingswegen door duurzame barrières

Mogelijke maatregelen om de uitbraken te stoppen zijn dagelijkse chemische desinfectie van sifons en het verhitten of vervangen van armaturen. Om de gevaarlijke verspreiding van CRO's echter ook voor de middellange en lange termijn te verijdelen zijn duurzame barrières noodzakelijk.

Hiertoe behoren in de eerste plaats steriele eindfilters, die tijdens hun gehele levensduur een effectieve retrograde bescherming laten zien. Hun bijzondere nut berust op het feit dat ze in beide richtingen werkzaam zijn: Ze houden enerzijds ziektekiemen uit de waterinstallatie tegen, maar gaan anderzijds ook de besmettingen tegen die de wasplaats van buitenaf bereiken. Alleen zo is echte bescherming van waterhoudende installaties tegen CRO's gegarandeerd.

Waterfilters met een lange levensduur en minimale kosten die ziektekiemen slechts in één richting tegenhouden, zijn daarentegen niet voldoende om de vereiste bescherming in het ziekenhuis te realiseren.

Bacteriostatische filterhuizen voorkomen besmetting

Ook de KRINKO van het Robert Koch-Institut spreekt zich in haar advies „Anforderungen an die Infektionsprävention bei der medizinischen Versorgung bei immunsupprimierten Patienten" (Eisen aan de infectiepreventie bij medische verzorging van patiënten met een verzwakt immuunsysteem) uit voor het gebruik van steriele eindfilters. Zo moet volgens de commissie gegarandeerd worden „dat er niet door besmetting van de filters van buitenaf overdracht van ziekteverwekkers optreedt waarvan de nosocomiale transmissie door het filter juist moet worden voorkomen (cat. II)."

Het antibacteriële karakter van de kunststof oppervlakken van het steriele filter is doorslaggevend. Deze eigenschap kan volgens de norm ISO 22196 door meting van de reductie in ziektekiemen op het filteroppervlak worden bepaald en dient tijdens de gehele klinische gebruiksduur ondubbelzinnig aangetoond te zijn. In dit licht valt het te betreuren dat sommige filterfabrikanten niettemin reclame maken met vrij te kiezen gebruiksduren van 1 tot 4 maanden en zo bijdragen aan de onzekerheid onder de klanten.

Medische steriele filters beschermt patiënten tegen infecties door watergeassocieerde ziektekiemen

Conclusie: Gezien de immense uitdagingen vanwege de verspreiding van resistente ziektekiemen is een nieuwe zienswijze bij het gebruik van steriele eindfilters noodzakelijk. Deze dienen niet alleen als duurzame barrière voor het tegenhouden van ziektekiemen uit de waterleiding, maar moeten ook de verspreiding voorkomen van bacteriën die door patiënten of personeel bij het tappunt worden aangevoerd. Alleen zo kan een effectieve bescherming van patiënten worden gegarandeerd.

Gepubliceerd in de Krankenhaus & Management

Background Texture

Hebt u vragen? Wij helpen u graag.

Stuur ons een bericht of laat uw gegevens achter. Onze experts nemen dan contact met u op om uw vragen te beantwoorden.

Hoofdvestiging
Christoph-Seydel-Straße 1
01454 Radeberg
Duitsland
Filiaal/ factuuradres
Theodorstraße 41P
22761 Hamburg
Duitsland