Steriele filtering

Betrouwbare begeleider bij de preventie van infecties

De meeste micro-organismen die in het drinkwater voorkomen, zijn onschadelijk voor gezonde mensen. In het ziekenhuis vormen ze echter vooral voor patiënten op de intensive care een ernstig gevaar. Met geavanceerde techniek op het gebied van steriele filtering helpen wij u om het risico op watergeassocieerde nosocomiale infecties bij uw medische instelling in te dammen.

Vorming van biofilm in drinkwaterleidingen

Het drinkwater is wel het meest gecontroleerde levensmiddel in ons land, waarvoor strenge streefwaarden gelden. Het water wordt na preparatie bij de zuiveringsinstallaties gecontroleerd op chemische en microbiologische parameters en moet aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Met het toevoeren van het drinkwater aan de huisinstallatie veranderen de condities echter. In huisinstallaties heerst een geringere waterdruk dan in de toevoerleiding; het drinkwater wordt verwarmd of wordt onregelmatig gebruikt en staat dagen- en wekenlang stil in de leidingen. De weinige bacteriën die door de ingebouwde leidingbuizen in het leidingsysteem terechtkomen, kunnen zich onder deze omstandigheden zeer goed vermenigvuldigen en zetten zich aan de binnenwanden van de buizen af. Waterexperts noemen deze afzettingen biofilm. Dat is een soort leefgemeenschap van bacteriën. Door deze film beschermen ze zichzelf tegen hitte en tegen chemicaliën (bv. chloor). Volledige sanering door spoelen, desinfecteren etc. is vrijwel onmogelijk.

Hierom zijn er in de Duitse drinkwaterverordening richtwaarden voor de waterkwaliteit vastgelegd. In een druppel drinkwater mogen maximaal honderd microben zitten. Deze hoeveelheid is ongevaarlijk voor gezonde mensen. U kunt het water probleemloos drinken en voor uw dagelijkse lichaamshygiëne gebruiken. Voor mensen bij wie het immuunsysteem door ziekte verzwakt, of nog niet volledig opgebouwd is, kan en dergelijke hoeveelheid microben een aanzienlijke bedreiging van de gezondheid betekenen. Hierom moeten in medische instellingen evenredig veel hogere normen aan de waterkwaliteit worden gesteld.

Bijzondere uitdagingen in medische instellingen

De verspreiding van gramnegatieve, pathogene microben stelt verzorgenden, hygiënisten en artsen voor een serieuze uitdaging, die zonder uitgebreid preventieconcept vrijwel niet te overwinnen is. Uit onderzoek blijkt dat besmet water tot wel 50% van de Pseudomonas aeruginosa-gerelateerde nosocomiale infecties op IC-afdelingen veroorzaakt; drinkwaterinstallaties moeten daarom als een relevant, maar tot nu toe onderschat infectiereservoir voor Pseudomonas aeruginosa worden beschouwd.1 Om dit risico optimaal in te dammen geven onder andere het ministerie van Milieu, het Robert Koch-Institut en de werkgroep voor ziekenhuizen en praktische hygiëne talrijke aanbevelingen voor een veilige omgang met drinkwater in ziekenhuizen.

Steriele filtering als belangrijke pijler van preventie

Steriele filtering van het water heeft de afgelopen vijftien jaar een duurzame positie verworven als belangrijke pijler bij deze preventie.2,3 Medische, CE-gekeurde steriele filters dienen ter preventie van infecties en verkleinen het risico op nosocomiale infecties door watergeassocieerde microben, zoals een actuele studie aantoont: Op een afdeling voor levertransplantaties werd in 8% (11/136) van de onderzochte watertappunten Pseudomonas aeruginosa aangetoond. Na installatie van eindfilters was behalve Legionella en mycobacteriën ook Pseudomonas aeruginosa niet langer aantoonbaar in monsters van het leidingwater. Tegelijk werd het kolonisatie-/infectiepercentage door gramnegatieve bacillen met 47% gereduceerd.4

Voor succesvolle infectiepreventie moet een filter dat voor steriele filtering van het drinkwater aan het uiteinde van de waterkraan of de douche geplaatst wordt, aan de volgende criteria voldoen:

 • Bacterieretentie conform ASTM F838 > 7 log per cm2 (Brev. dim.)
 • Bacteriostatische eigenschappen van het filterhuis tijdens de gehele gebruiksduur
 • Filteroppervlak door afnemen desinfecteerbaar
 • CE-gekeurd medisch hulpmiddel

Tweede generatie steriele eindfilters

Op basis van vijftien jaar ervaring en met behulp van technieken met ionenondersteuning heeft i3 Membrane compacte en zeer effectieve filters ontwikkeld. Met de tweede generatie van onze steriele filters vestigen wij nieuwe maatstaven bij de infectiepreventie. Het uiterst effectieve membraan, dat het hart van het filter vormt, hebben wij met nauwkeurig ingenieurswerk verder geoptimaliseerd, zodat zelfs bij een slechte waterkwaliteit (bv. door roest-, ijzer- of schimmelafzettingen in de leidingbuizen) betrouwbare steriele filtering met een groot debiet gegarandeerd is. Door toepassing van nieuwe technieken hebben wij de bacteriostatische eigenschappen van het filterhuis zo kunnen perfectioneren dat het filter retrograde besmetting en de vorming van biofilms tijdens zijn gehele gebruiksduur tegengaat. Bovendien bevorderen de compacte bouwwijze en de laminaire, afgeronde geleiding van de waterstraal in het steriele filter een onbeperkt en betrouwbaar gebruik.

Steriele filters voor de preparatie van medische hulpmiddelen

Bij de preparatie van medische hulpmiddelen die in het menselijk lichaam gebruikt worden, zoals endoscopen, zijn kwalitatief hoogwaardige reiniging en desinfectie conform DIN EN ISO 15883 onontbeerlijk. In het bijzonder moet worden voldaan aan de eisen aan de waterkwaliteit voor de afsluitende spoeling om resten van reinigings- en desinfectiemiddelen in en op de endoscoop vrijwel volledig te verwijderen. De commissie voor ziekenhuishygiëne en infectiepreventie (KRINKO) van het Robert Koch-Institut (RKI) en het Duitse instituut voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (BfArM) adviseren bij de vereisten aan de hygiëne bij de preparatie van medische hulpmiddelen het gebruik van gevalideerde processen en geven instructies over de grenswaarden van de waterkwaliteit om de overdracht van pathogene microben door geprepareerde endoscopen te voorkomen.

Met onze veilige steriele filters voor toepassing op reinigingspistolen voor het afwassen van medische hulpmiddelen (zoals endoscopen) en inline filters als barrière bij de inloop van watergeleidende medische hulpmiddelen (zoals reinigings- en desinfectieapparaten of bevallingsbaden) ondersteunen wij u bij de infectiepreventie in uw medische instelling.

Gecertificeerd kwaliteitsmanagement

Met het gecertificeerde kwaliteitsmagementsysteem volgens DIN EN ISO 13485 voldoen wij als fabrikant van medische hulpmiddelen aan de hoogste eisen met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid van onze producten en diensten alsmede de minimalisering van risico's bij de ontwikkeling en fabricage van onze producten.

i3 Medical filmserie

Watch now: Successful and sustainable infection prevention with i3 Membrane filters Watch now: Opportunistic pathogens Watch now: Contamination pathways
Watch now: Features & benefits of i3 water filters Watch now: i3 trackApp Watch now: Use of i3 filters

Publicaties

 • 05.12.2022

  Resistant bacteria pose increasing infection risk (German Edition) New Lancet analysis paints dramatic picture

  The WHO predicts that, by 2050, 10 million people per year will die as a result of resistant pathogens.

  Download
 • 04.10.2022

  Infection prevention is climate protection (German Edition) Infection prevention saves on waste

  Point-of-Use water filters can improve the carbon footprint of hospitals.*

  Download
 • 01.04.2022

  Interrupting the contamination pathways is crucial (German Edition) Disruption by sustainable barriers

  Why reassessment of the use of terminal infection prevention filters in hospitals is urgently needed.*

  Download
 • 27.05.2021

  Roll up one's sleeves (German Edition) A speach for state of knowledge

  „Health at a Glance" is a publication of OECD on the european state of health in 2020.

   

  Download
 • 08.03.2021

  Small label, great benefit (German Edition) Why are CE-marked medical devices important for the clinical routine?*

  The CE mark for medical devices requires a high degree of product safety, according to EU regulations.*

  Download
 • 11.09.2019

  Point-of-Use water filters* (German Edition) In everyday clinical practice: on risks and side effects

  In hospitals, withdrawal points for water represent a special interface between technical and hygienic requirements.

  Download
 • 05.06.2019

  On the paths of water-associated bacteria (German Edition)

  Examinations from numerous samplings show that clinics have a much higher excess frequency particular with Pseudomonas aeruginosa, than other public institutions.

  Download
 • 08.05.2019

  Modern and high quality separation technology (German Edition)

  i3 Membrane is quickly becoming a specialist in high-quality separation technology in the fields of medical care, biotechnology and environmental analysis.

  Download
 • 21.03.2019

  Gram-negative germs in hospitals (German Edition) Where do they come from and why is it not just the water's fault?

  Most microbes contained in fresh tap water are harmless for healthy people. For people with weakened immune systems the microbes present in tap water can be dangerous.

  Download

Bronnen

1 Advies van de Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (Duitse maatschappij voor ziekenhuishygiëne): "Gesundheitliche Bedeutung, Prävention und Kontrolle Wasser-assoziierter Pseudomonas aeruginosa-Infektionen" in HYGIENE & MEDIZIN, 41e jaargang, Supplement 2, 2016, p. 6

2 Advies van de Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (Duitse maatschappij voor ziekenhuishygiëne): "Anforderungen an die Hygiene bei der medizinischen Versorgung von immunsupprimierten Patienten", Bundesgesundheitsbl 2010 53:357–388, online publicatie: 20 maart 2010 © Springer-Verlag 2010, p. 366

3 Advies van de Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (Duitse maatschappij voor ziekenhuishygiëne): "Gesundheitliche Bedeutung, Prävention und Kontrolle Wasser-assoziierter Pseudomonas aeruginosa-Infektionen" in HYGIENE & MEDIZIN, 41e jaargang, Supplement 2, 2016, p. 16

4 Zhou ZY, Hu BJ, Qin L, Lin YE, Watanabe H, Zhou Q, et al.: "Removal of waterborne pathogens from liver transplant unit water taps in prevention of healthcare-associated infections: a proposal for a cost-effective, proactive infection control strategy", Clin Microbiol Infect 2013, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23879308/ Geraadpleegd: 13 aug. 2020

Kerngebieden

Als uw begeleider voor filtering in de biowetenschappen ondersteunen wij u met nieuwe, effectieve scheidingstechnieken op de vakgebieden Lab/Pharma, Medical en Biotech.

Background Texture

Hebt u vragen? Wij helpen u graag.

Stuur ons een bericht of laat uw gegevens achter. Onze experts nemen dan contact met u op om uw vragen te beantwoorden.

Hoofdvestiging
Christoph-Seydel-Straße 1
01454 Radeberg
Duitsland
Filiaal/ factuuradres
Theodorstraße 41P
22761 Hamburg
Duitsland