Colofon

Aanbieder

i3 Membrane GmbH

Adres hoofdvestiging

Christoph-Seydel-Straße 1
01454 Radeberg
Duitsland

Adres filiaal/factuuradres:

Theodorstraße 41P
22761 Hamburg
Duitsland

Contact

Tel.: +49 40 2576748-0
Fax: +49 40 2576748-48
E-mail: info@i3membrane.de

Directeur: Dr. Stephan Brinke-Seiferth

Handelsregister: HRB 32291 Dresden (Duitsland)

Btw-nummer: DE289288850

Inhoudelijk verantwoordelijk: Dr. Stephan Brinke-Seiferth

Externe privacyfunctionaris: Moritz Pollmer, pollmer siemers GmbH
E-mail: datenschutz@pollmersiemers.de
Privacyverklaring

© i3 Membrane all rights reserved

Links

Deze website bevat verwijzingen (links) naar andere websites. Wanneer u een van deze links gebruikt, verlaat u de internetpagina van i3 Membrane GmbH. Houd er rekening mee dat de sites die u via een dergelijke link bezoekt, mogelijk andere geheimhoudingsrichtlijnen hanteren dan de onze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Aansprakelijkheid

Deze website is een kosteloze service voor alle bezoekers en dient uitsluitend als overzicht over ons assortiment producten en diensten, alsmede als bestelmogelijkheid voor onze geregistreerde klanten. Hoewel wij ons alle moeite getroosten om het gebruik van deze website zo storingsvrij mogelijk in te richten, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige directe en indirecte schade, inclusief toevallige en vervolgschade, gederfde inkomsten of andere verliezen, alsmede alle daarmee samenhangende kosten van rechtsvervolging en bijkomende kosten die voortvloeien uit het bezoek, het gebruik of het niet beschikbaar zijn van deze website of enige website die aan deze website gekoppeld is, of van goederen, diensten of informatie die op deze sites worden weergegeven, ongeacht of dit berust op garanties, contracten, een andere juridische grond of ongeoorloofd handelen. Het bezoeken en gebruiken van deze website en van hieruit gelinkte sites geschiedt op eigen risico van de gebruiker. U wordt aansprakelijk gesteld voor schade en kosten die vanwege gerechtelijke stappen ten gevolge van uw bezoek aan deze website voor i3 Membrane GmbH ontstaan.

Copyright en handelsmerk

Deze website en de daarin vervatte informatie dienen alleen ter informatie. Elke vorm van reproductie, verspreiding of ander gebruik is streng verboden. Alle handelsmerken, dienstenmerken en logo's die op deze website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van i3 Membrane GmbH of van derden. Niets van de inhoud kan zodanig worden geïnterpreteerd dat een recht hierop wordt toegekend, en ieder gebruik van deze handelsmerken is verboden.

Bemiddeling bij geschillen

De Europese Commissie stelt een platform voor online bemiddeling bij geschillen beschikbaar: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Uvindt u hierboven in het colofon. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan bemiddelingsprocessen bij een bemiddelingsinstantie voor consumenten.

Concept, design en realisatie

goldorange
Agentur für digitales Marketing
Bürgermeister-Fink-Straße 4
D-30169 Hannover

www.goldorange.com

Fotoverantwoording

iStockPhoto: ©skynesher; ©gorodenkoff; ©Nanostokk
shutterstock: ©Kateryna Kon; ©Christian Delbert; ©Julia-art; ©Yevgenij_D; ©Jacob Lund; ©BrunoWeltmann
Adobe Stock: ©Robert Przybysz; ©peterschreiber.media; ©yu_photo; ©alivepix; ©EyeEm; ©Stockgurulab; ©gpointstudio; ©pikselstock; ©gradt©Vector light Studio; ©Skydot; ©Calin; ©Yulia Buchatskaya; ©greens87; ©Monkey Business; ©Дмитрий Ткачук; ©MYDAYcontent; ©Coloures-Pic; ©pikselstock; ©Sukjai Photo; ©gpointstudio; ©Stockgurulab; ©Dr_Microbe; ©Science RF; ©gradt
Alamy.de: ©JANKNR
Getty Images: ©CHRISTOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Background Texture

Hebt u vragen? Wij helpen u graag.

Stuur ons een bericht of laat uw gegevens achter. Onze experts nemen dan contact met u op om uw vragen te beantwoorden.

Hoofdvestiging
Christoph-Seydel-Straße 1
01454 Radeberg
Duitsland
Filiaal/ factuuradres
Theodorstraße 41P
22761 Hamburg
Duitsland